Ana Sayfa Mudanya Hakkında Taş Mektep Tirilye

Taş Mektep Tirilye

569

1839 yılında yürürlüğe konulan Tanzimat Fermanı’yla başlayan Osmanlı Devleti’nin siyasal, toplumsal ve ekonomik yapısını batılı anlamda düzenlemeyi hedefleyen reformlar sürecindeki modernleşme hareketlerinin simgesi olarak inşa edilen pek çok okul binasından biri de Taş Mektep’tir. Tirilye’de doğan ve Yunanistan’da eğitim gördükten sonra metropolit olarak Türkiye’ye dönen Chirisostomos tarafından 1904 – 1909 yılları arasında yaptırılan Taş Mektep, Mudanya’nın Tirilye Mahallesi’nin en görkemli yapılarındandır. Döneminin batı mimarisini yansıtan Neo-klasik tarzda bir yapıdır. Binanın üzerindeki bir taş oymadaki yazıda “M. MYPIDHS APXITEKTWN 1909” (M. Miridis Arhitektoğn 1909) ifadesinden mimarı ve yapım yılı anlaşılabilir.