Ana Sayfa Mudanya Resmi Kurumları Mudanya Mal Müdürlüğü Adres ve Telefonu

Mudanya Mal Müdürlüğü Adres ve Telefonu

1042
MUDANYA MAL MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ​
Telefon No : 0(224) 544 13 94
Faks No : 0(224) 544 10 05
E Posta Adresi : sym16107@muhasebat.gov.tr
Web adresi :
Adresi :
Ömerbey Mah. İskele Meydanı Hükümet Konağı Kat:4, Hükümet Konağı İçinde,
Mudanya Merkez, Mudanya, Bursa


MALMÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ:

Mudanya İlçesinde görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarının her türlü maaş, ek ders ücreti, yolluk ve ihale ödemelerini yapan ve bu ödemeleri muhasebeleştiren, ayrıca damga, gelir vergisi ve idari para cezaları gibi bütçe gelirleri kalemlerini tahsil eden kuruluşumuzdur. Malmüdürlüğümüzde sadece Saymanlık Hizmetleri verilmektedir.
İlçede görev yapan kamu kurumlarına ait birimlerin maaş ve özlük haklarını ödemek

Memurlara ait emekli kesenekleri ve sigortalara ait SSK primlerini süresinde ilgili birimlere göndermek

İcra kesenekleri ve sendikalara ait üye aidatlarını ödemek ve göndermek

Kurumlara ait taşınır mal kayıtlarını tutmak ve taşınır mal idare hesabını onaylamak

Devlet gelirleri ile idari para cezalarını tahsil etmek

Resmi kurumlara ait cari ve yatırım giderlerini ödemek

Aylık giderler ile gelirlere ait hesap bilgilerini Maliye Bakanlığı’na sunmak

Yıl sonunda Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’a idare hesabını vermek

Başka Saymanlık adına tahsilât yapmak ve saymanlığa para göndermek

Devlete borçlulara ait kişi borçlarını tahsil etmek

Adli teminatlar ile ihale teminatlarını almak saklamak ve iade işlemlerini yapmak

Değerli kâğıtları darphaneden alarak ilgililerine vermek bunlara ait kontrol ve tahsilatını yapmak

Bağlı muhasebe yetkilisi mutemetlerine denetlemek ve denetlettirmek

Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı görevini yürütmek ihtilafları çözmek ve karara bağlamak

Afete maruz kalanlara Hak Sahipliği Komisyon Başkanlığını yürütmek, bununla ilgili konuları karara bağlamak

Depremde satın alma kiralama el koyma grup başkanlığını yürütmek

Sosyal Dayanışma Vakfına ait ödemeleri imzalamak

Sosyal Dayanışma Ve İdare Kurulu toplantılarına üye olarak katılmak
Ödeme: Muhasebat Genel Müdürlüğünün 20.07.2001 tarih ve 587 sayılı genel tebliği gereğince 2022 Sayılı Kanundan faydalanmaya hak kazananlara ödemeleri banka hesabına yapılmaktadır.