Ana Sayfa Mudanya Resmi Kurumları Mudanya İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Mudanya İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

517

Mudanya İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

İLETİŞİM BİLGİLERİ​
Telefon No : 0(224) 544 10 86
Faks No : 0(224) 544 16 72
E Posta adresi : mudanya@gthb.gov.tr
Web adresi : İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Web Sitesi
Adresi : Halitpaşa Mahallesi Tarım Sokak No:1 Mudanya/Bursa

Görevlerimiz

​Bakanlık ilçe müdürlüğünün görevleri;

a) İlçenin kalkınması, çiftçilerin gelir ve hayat seviyelerinin yükselmesi için

hizmet ve görev alanına giren konularda program ve projelerin hazırlanması için gerekli bilgileri toplamak ve teklifte bulunmak,

b) Program ve projelerin ilçeyi ilgilendiren bölümlerini uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmek,

c) Çiftçinin eğitimi için yayım programları hazırlamak ve uygulamasını sağlamak,

ç) Üst kuruluşlarca hazırlanıp kendilerine intikal ettirilmiş olan örnek çiftlik geliştirme planlarına göre işletme kurulmasına yardımcı olmak,

d) İlçenin tarım, hayvancılık ve su ürünleri ile ilgili her türlü tarımsal girdi

ihtiyaçlarını tespit ederek il müdürlüğüne bildirmek, bu girdilerin temininde yardımcı olmak,

e) İlçede bitki ve hayvan sağlığını korumak amacıyla mevzuatında belirtildiği şekilde hastalık ve zararlılarla mücadeleyi sağlamak,

f) İlçenin tarımla ilgili istatistiklerini üst kuruluşlarca verilen formlara uygun olarak zamanında derlemek ve ilgili yerlere intikal ettirmek,

g) İlçenin program ve projelere dayalı yıllık bütçe teklifini hazırlayarak zamanında il müdürlüğüne göndermek,

ğ) Toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim çalışmaları yapmak,

h) Verilen yetki çerçevesinde ilçede denetim faaliyetlerini yürütmek,

ı) Her türlü hayvan ıslah faaliyetini yürütmek, Bakanlık tarafından uygulamaya

konulan kayıt sistemlerine veri girişlerini yapmak ve veri kaydına dayalı destekleme işlemlerini uygulamak,

i) Kayıt sistemleri veri giriş işlemleri ve sistemlere bağlı destekleme uygulamalarını il müdürlüğü ile koordineli olarak yürütmek,

j) Yukarıda sayılanlar dışında, mevzuat ile verilen diğer görevler ile kaymakam ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Hizmet Standardımız

SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ SÜRE)
1 Çiftçi Başvurusu

(Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı)

1-  Başvuru dilekçesi

2-  Numune

1 İŞ GÜNÜ
2 Kimyevi Gübre Bayi

Denetimi Yapmak

1-  İl Müdürlüğü yazısı

2-  Dilekçe

5 İŞ GÜNÜ
3 İlaç Bayii Denetimi Yapmak 1-  Bakanlık veya İl Müdürlüğü yazısı

2-  Dilekçe

5 İŞ GÜNÜ
4 Sebze Fidesi Üretimi ve

Pazarlanması Denetimi

1-  Dilekçe

2-  Fide üretim beyannamesi

3-  Bitki yetiştirme ruhsatı

15 İŞ GÜNÜ
5 Pazar Yerinde Fidan Kontrolü 1-  Fidan satış dönemi pazaryeri denetim ihtiyacı Fidan Satış Dönemi
6 Nematot Tahlili ve Bitki Numunesi Alma 1-  Dilekçe 2 İŞ GÜNÜ
7 Biçer-Döver Kontrolü 1-  Yazılı/Sözlü Biçer-Döver Şikâyeti ve/veya

2-  Rutin Biçer-Döver Kontrolü

Şikâyeti takiben 1 İş Günü
8 Su Ürünleri Menşeii Belgesi Verilmesi 1-  Şahsen başvuru 1 İŞ GÜNÜ
9 Amatör Balıkçı Belgesi 1-  Başvuru dilekçesi
2-  Nüfus cüzdanı fotokopisi
3-  1 adet fotoğraf4-  Döner sermaye makbuzu
30 DAKİKA
10 Su Ürünleri Stok Tespiti 1-  Başvuru dilekçesi 1 İŞ GÜNÜ
11 Çiftçi Kursları 1-  Yayım programı ve talepler 15 İŞ GÜNÜ
12 Tespit Raporu ve Cins Tashihi Raporu Hazırlanması 1-  Başvuru dilekçesi

2-  Çaplı tapu fotokopisi

4 İŞ GÜNÜ
13 Hastalık Çıkış Sönüş İşlemleri
  • 1-Başvuru dilekçesi
  • 2-Laboratuar raporu
  • 3-Komisyon kararı Veteriner Hekim tarafından verilen rapor
1 İŞ GÜNÜ
14  

Canlı Hayvan ve Hayvan Maddeleri İçin Düzenlenen

Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu

1-  Kanatlılarda Nakil Beyannamesi EK-1

2-  Koyun-Keçilerde Nakil Belgesi EK-2

3-  Sığırlarda Hayvan Pasaportları

4-  Sığır, Koyun ve Keçilerde Şap Aşısı

5-  Koyun ve Keçilerde PPR Aşısı

6-  Gezginci arıcılarda İşletme Tescil Belgesi ve Arı Konaklama Belgesi EK-1

7- Yarış atlarında Pedigrili Pasaportunun bulunması. Bunların dışındaki at, katır ve eşeklerde Kimlik Belgesi

8-  Hayvan ve Hayvan Maddeleri İçin İrsaliye Fotokopisi

9-  Hayvanların Kulak Küpeli Olması (Küpeli olmayan hayvanların sevki yapılmaz.)

10-Hayvanlar muayene edilen ilçe Müdürlüğüne getirilmelidir.

11-Döner sermaye sevk raporu ücreti, Dezenfeksiyon ücreti ve Hayvan Pasaport ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

1 İŞ GÜNÜ
15 Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması ve İşletme Tescil İşlemleri 1-  Başvuru dilekçesi

2-  Sığır cinsi hayvanların tanımlanması ve işletme tescil müracaat formu

3-  Başka Köyden Satın Alınmışsa Muhtar onaylı Pasaport

4-  İlçe Sınırları Dışından Satın Alınmışsa Veteriner Sağlık Raporu

5-  Kesilen Hayvanlar İçin Mezbaha Veteriner Hekimce gönderilen Belge

1 İŞ GÜNÜ
16 Aktif Koloni Desteklemesi 1-  Başvuru dilekçesi

2-  Arılık ve koloni bildirim formu

1 İŞ GÜNÜ
17 Gezginci Arıcılar İçin Konaklama İzni Verilmesi 1-  Arıcının konaklayacağı yere göre imzalatacağı AKB (Arıcılık Kayıt Belgesi) nin birinci bölümü

2-  Konaklayacağı yerdeki İlçe Müdürünün AKB nin 2. bölümünün onayı

1 İŞ GÜNÜ
18 Arıcılık Desteklemesi 1-  Müracaat Formu EK-1

2-  Arıcılık Birliğine Üyelik Belgesi

3-  Arıcı kayıtlı olduğu İl/ilçe dışında müracaat ediyorsa

( Arı Konaklama Belgesi, Yurtiçi hayvan sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu)

BAKANLIKÇA BELİRLENİR
19 İşletme Hayvan Varlığını Gösterir Belge 1-  Başvuru dilekçesi 1 İŞ GÜNÜ
20 Anaç Koyun Keçi Desteklemesi 1- Başvuru dilekçesi (Üreticiler yetiştirici örgütlerine başvurur. Yetiştirici örgütleri İl/İlçe Tarım Müdürlüklerine başvurur.) BAKANLIKÇA BELİRLENİR
21 Sığır Cinsi Hayvanların Kayıt Silindi Belgesi 1-  Başvuru dilekçesi

2-  EK-48 İşletmedeki Hayvan Bildirim Formu

3- TARSİM Kapsamındaysa TARSİM Eksperinin Raporu

1 İŞ GÜNÜ
22 Buzağı Desteklemesi 1- Başvuru dilekçesi (Soy kütüğüne kayıtlı olanlar Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığı ile, ön soy kütüğüne kayıtlı olanlar örgütleri aracılığıyla veya doğrudan İl/ilçe Müdürlüklerine baş vurur. 30 GÜN
23 Anaç Sığır ve Manda Desteklemesi a) Anaç sığır desteklemesinden faydalanmak isteyen yetiştiriciler :

1- Başvuru dilekçesi (Üreticiler tarafından üyesi bulunduğu örgüte başvurulur. Üretici örgütleri, üyeleri adına İl/İlçe Müdürlüklerine başvurur.)

b) Anaç manda desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler :Başvuru dilekçesi

30 GÜN
24 Çiğ Süt Desteklemesi 1- Süt faturası veya müstahsil makbuzu (Üretici tarafından üyesi olduğu Süt Üreticileri Birliğine teslim edilir. Süt Üreticileri Birliği tarafından Ulusal Süt Kayıt Sistemine kaydı yapılarak, İl/İlçe Tarım Müdürlüğüne onay için teslim edilir.)

2-Ziraat Odasından alınan Çiftçilik Belgesi

3 AY
25 İstatistiki Bilgi Talebi 1-  Başvuru Dilekçesi 15 İŞ GÜNÜ
26 Tarım ve Hayvancılık Amaçlı Hisseli Arazi Satış İçin Uygunluk Belgesi 1-  Tapu Müdürlüğünden yazı

2-  Tapu kaydı (çaplı fotokopi)

3-  Çaplı kroki

5 İŞ GÜNÜ
27 ÇKS Kaydı Güncellemesi 1-   Başvuru dilekçesi

2-   Tanzim edilip onaylanmış “C” formu

3-   Tarımsal Faaliyet ile ilgili Bilgiler Formu (Form-B)

4-   Çiftçi Kayıt Formu

5-   Varsa kira sözleşmesi, Muvafakatname-1 ve Muvafakatname- 2 gibi özel evraklar

6-   Ziraat odasından alınan Çiftçi Belgesi

7-   İlk başvuru ise onaylı tapu kaydı

8-   İlk başvuru ise nüfus cüzdan fotokopisi

9-   Döner sermaye makbuzu

10- Ticaret Sicil Gazetesi veya Şirket ana sözleşmesi( tüzel kişi)

11- Yetki Belgesi ( tüzel kişi)

12- Yetkili kimlik fotokopisi ( tüzel kişi)

13- Vergi levhası fotokopisi ( tüzel kişi)

1 İŞ GÜNÜ
28 Tarımsal Amaçlı Elektrik Talebi ve İndirimli Tarifeden Yararlanma Uygulamaları
  • 1- Başvuru dilekçesi
  • 2- Tapu fotokopisi
  • 3- Derin kuyulardan DSİ ruhsatı, diğer su kaynaklarından DSİ izin belgesi.

4-   Çaplı kroki

5-   Noter tasdikli taahhütname

5 İŞ GÜNÜ
29 İyi Tarım Uygulamaları Desteklemesi 1-   Matbu başvuru dilekçesi (EK-6)

2-   İyi Tarım Uygulamaları sertifikası

3-   Yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenmiş sertifika (EK-7’ye uygun olacak)

3-   ÇKS Belgesi

4-   Döner sermaye makbuzu

1 İŞ GÜNÜ
30 Organik Tarım Desteklemesi 1-   Matbu başvuru dilekçesi (EK-1)

2-   Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS) kaydı

3-   ÇKS belgesi

4-   Döner sermaye makbuzu.

1 İŞ GÜNÜ
31 Yem Bitkileri Desteklemesi Kaydı 1-   Başvuru dilekçesi

2-   Müracaat formu

3-   ÇKS belgesi

4-   Döner sermaye makbuzu

1 İŞ GÜNÜ
32 Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklemesi 1-   Başvuru dilekçesi

2-   Destek talep formu

3-   Tohumluk faturası

4-   Tohuma ait sertifika belgeleri

5-   Döner sermaye makbuzu

1 İŞGÜNÜ
33 Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteklemesi 1-   Başvuru formu (EK-1)

2-  Tohumculuk kuruluşu ve kuruluşlar adına sözleşmeli olarak tohumluk yetiştirenlerin,    tohum üretilecek araziye ait ÇKS belgesi

3-  Tohumculuk kuruluşu sözleşmeli tohumluk üretimi yaptırıyor ise, onaylı sözleşmeli yetiştirici listesi ve tohumluk yetiştiricilerine ait arazi bilgilerini içeren form (EK-2)

4- Tohumluk sertifikasının, ilgili İlçe Müdürlüğü tarafından onaylanmış fotokopisi  (Sertifikasyon işlemleri)

1 İŞ GÜNÜ
34 Sertifikalı Fidan Desteklemesi Kaydı 1-   Başvuru dilekçesi

2-   Destek talep formu

3-   Fidan faturası

4-   Fidana ait sertifika belgeleri

5-   Döner sermaye makbuzu

1 İŞ GÜNÜ
35 Mazot, Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Desteklemesi Kaydı 1-   Mazot, gübre ve toprak analizi başvuru dilekçesi (EK-1)

2-   Toprak analizi desteği talep formu (EK-1)

3-   Toprak analiz raporu (50 Da. Üzerindeki arazilerde zorunlu)

1 İŞ GÜNÜ
36 Uygulamalarla İlgili Şikayetler 1-   Başvuru dilekçesi 15 İŞ GÜNÜ
37 Mera İşgali ile ilgili şikayetler 1-   Başvuru dilekçesi 5 İŞ GÜNÜ
38 Hayvancılık İşletmeleri İçin Kapasite Raporu Düzenlenmesi 1-   Başvuru Dilekçesi

2-   Üretim alanlarını gösterir tapu örneği

3-   Kiralık yerler için kira kontratı örneği

4-   Çalışan teknik personelin diploma örnekleri

5-   Üretim yerleri yerleşim krokisi

6-   İşletmenin yıllık üretim miktarlarını gösteriri belge

15 İŞ GÜNÜ
39 Hayvanların Kayıt Altına Alınması 1-   Başvuru Dilekçesi

2-   Küpe Kontrolü

3-   Belgelerin Tamlığı

3 İŞ GÜNÜ
40 Hayvancılık İşletmelerinin Denetlenmesi 1-   Şikayet 3 İŞ GÜNÜ
41 Süt Desteklemeleri-Askıya Çıkarılan İcmallere İtirazların Sonuçlandırılması 1-   Başvuru Dilekçesi 5 İŞ GÜNÜ
42 Süt Tozu Üretimi Desteklemeleri Kaydı 1-   Başvuru dilekçesi,

2-   Bakanlıktan alınan üretim izin belgesi,

3-   Ulusal süt konseyine üyelik belgesi,

4-   Ticaret ve Sanayi Odalarından alınan kapasite raporu,

5-  Destekleme kapsamında, üretebileceği süt tozu miktarını gösteren noter onaylı taahhütname,

6-  Bağlı bulunduğu vergi dairesinden vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge,

7-  Dâhilde İşleme İzin Belgesi ve ekindeki Hammadde Sarfiyat Tablosu,

8-  Sadece süt tozu üreterek satan işletmelerden Dâhilde İşleme Rejimi kapsamındaki imalatçı-ihracatçılar ile yapılan sözleşme metni

5 İŞ GÜNÜ
43 Gıda Şikayeti Değerlendirme 1-  Alo gıda hattı şikâyet formu ( ALO 174 )

2-  Kontrol ve Denetim Tutanağı

3-  EK-2, EK-3, HACCP Tetkik Formu (Uygulanıyorsa)

15 İŞ GÜNÜ
44 Şahit Numune Analizi Talebi
  • 1- Dilekçe
  • 2- Kargo ücreti dekontu
  • 3- Analiz ücreti dekontu
15 İŞ GÜNÜ
45 Şahit Numune Geri Alma Talebi 1-  Dilekçe (Tebliğ tarihinden itibaren) 1 HAFTA
46 Yem Üretim, Yem Depolama ve Satışa Arz Etme  Yerlerinin Kontrolü 1-  Şikâyet formu

2-  Rutin Kontrol (Kontrol raporu)

Şikayetin sonuçlanma süresi 15 GÜN
47 Yem İşletmelerinin Kayıt İşlemleri 1-   Başvuru formu

2-   İşyeri açma ruhsatı

10 İŞ GÜNÜ
48 Üretim Satış Ve Toplu Tüketim Yerlerinin Denetimi 1-  Gıda ve gıdayla temas eden madde ve malzeme üretimi ve/veya gıda satış ve toplu tüketimi yapılan işyerlerinde gıda güvenliği şartlarına uygunluk, denetim tutanağı 2 SAAT (1 İŞ YERİ)
49 Özürlüler İçin Evde Bakım  (Gelir Durumu Tespiti 1-   Başvuru dilekçesi

2-   Tapu Müdürlüğünden alınan yazı

1 İŞ GÜNÜ
50 Gelir Durumu Tespiti 1-   Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan matbu form

2-   Tapu Müdürlüğünden alınan yazı

1 İŞ GÜNÜ