Ana Sayfa Mudanya Hakkında Aya Apostoloi Kilisesi

Aya Apostoloi Kilisesi

514

Cumhuriyetten sonra camiye çevrilmiştir.Bu sırada mihrap yapılmış,iç kısma eski türkçe yazılar yazılmıştır.Kuzey-batı köşesinde bulunan minarenin üzerinde 1952-1953 yıllarında yapıldığı yazılıdır. 1980 yılında yeni caminin yapılması ve ardından minarenin yapının çatısına yıkılması nedeniyle tekarar kullanılmamış ve harabeye dönmüştür.
Ayrıntılı Tanım Yapının batı cephesinde giriş kapısı üzerindeki alınlıkta yer alan bir satırlık mermer kitabenin boyutları 150 x 150 cm. dir. Kitabede 1901 tarihi verilmiştir. I. Kandis 1883 yılında yayınlandığı kitabında Mesaipolis’deki (aydınpınar) kilisenin 1846-1870 arasında Bursa metropoliti olan Konstantios döneminde yaptırıldığı belirtir. Kilise doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Naos doğuda dışa taşkın apsis, batıda narteksle sınırlanır. Dikdörtgen planlı naos yedişerden iki sıra destekle üç nefe ayrılmıştır, orta nef beşik tonozla, yan nefler düz tavanla örtülmüştür. Orta nef doğuda içten yarım yuvarlak, dıştan beş cepheli apsisle sonuçlanır. Apsis ekseninde bir pencere, altta apsis yuvarlığını çevreleyen tek basamaklı bir synthronon vardır. Yan neflerin doğu duvarlarında ikişer niş, üstte eksende birer pencere görülür. Kuzey ve güney duvarlarda birbirine simetrik beşer altlık; biri yaklaşık eksende, diğerleri batıya kaymış üçer üstlük pencere yer alır. Batı duvarda eksende bir kapı ve yanlarda, yakın olanları geniş ikişer pencere; kuzey ve güney köşelerde birer kapı vardır. Yapının içi beyaz badana ile boyandığı için duvarların malzemesi belli olmamaktadır. Nefleri birbirinden ayıran sütunlar, başlık ve kaideleri, galeri, üst örtü ve zemin ahşaptır. Yapı dıştan sıvanmıştır. Kilise cami olarak ta kullanılmıştır.